fin.png

Tjänster 

     01.jpg

Rådgivning

Hur skall jag använda min medicin på ett säkert sätt? Hurudana biverkningar har min medicin? Kan jag ta min medicin tillsammans med andra läkemdel? Vi svarar gärna på Dina frågor angående mediciner i samband med apoteksbesök, via telefon eller per e-post - allt för att uppnå ett tryggt och ändamålsenligt läkemedelsbruk. Dessutom ger vi råd om ekonomiskt fördelaktiga läkemedelsval.

Kontroll av totalmedicineringen

I samband med varje inköp av en receptmedicin kontrolleras preparatets interaktioner med övriga mediciner som Du använder och som är köpta vid Ingå Apotek. Vid eventulella problem kontaktar vi läkaren.

Specialkunskap

Personalen fortbildas regelbundet för att upprätthålla sin kunskapsnivå. Denna kunskap delar vi gärna med oss för att hjälpa just Dig att må bra. Ingå Apotek har farmaceuter med specialkunnande för vård av diabetes och astma. Fråga gärna om Du t.ex. har problem med att dosera medicinerna rätt!

Dosdispensering

Som dosdispenseringskund får Du Dina mediciner förpackade i två veckors användningsdoser. Varje dospåse innehåller de mediciner som skall tas samtidigt. Varje påse är märkt med Ditt namn, Ditt födelsedatum, påsens medicininnehåll och tidpunkten för dosen (datum och klockslag). Som dosdispenseringskund går apotekets provisor eller farmaceut igenom Din medicinering samt granskar dosering och tidpunkt för intag av olika mediciner. På så sätt upptäcks eventuella interaktioner mellan olika mediciner och dubbelmedicineringar.

Att övergå till dosdispenserade mediciner påverkar oftast också gynnsamt på kostnaderna. För att pröva en ny medicin behöver Du inte köpa en helt ny förpackning, utan du betalar endast för de doser Du behöver. På så vis samlas inte oanvända mediciner i Ditt hem.

Pharmac Finland Oy är vår samarbetspartner.

Kontroll av fartygsapotek

Apotekets provisor granskar fartygsapotek enligt gällande förordningar.

Registreringsställe av certifikatkort för hälsovården

Ingå Apotek verkar som registreringsställe av certifikatkort för andra apotek och hälsovården. Via oss kan du beställa det nya certikatkortet, som Befolkningsregistercentralen beviljar.

Hemtransport och mediciner

Vi erbjuder hemtransport av mediciner inom Ingå kommun enligt överenskommelse. Ta gärna kontakt för mera information.

För din hälsa! - Tidning

Hämta din tidning gratis hos oss! Apotekarförbundets tidning kommer ut fyra gånger om året.

Läkemedelsavfall

Gamla och oanvända mediciner kan Du hämta till apoteket kostnadsfritt. Läkemedel som innehåller jod (t.ex Jodix och Betadine) bör förpackas separat. Vi tar också emot sprutor och nålar som returneras i skilda plastbehållare. Apoteket ser till att läkemedelsavfallet transporteras vidare enligt gällande förordningar.

Beställning av produkter

Apoteket har ett mångsidigt utbud av mediciner och andra produkter. Ifall Du vill ha ett preparat som inte finns i vårt urval beställer vi gärna just den produkt Du vill ha. Detta kostar Dig ingenting extra.