fin.png
    

Serviceställe

apotek3.jpg

I juni 2015 öppnades Ingå Apoteks serviceställe i Barösunds Boden.

I servicestället finns ett mångsidigt urval av mediciner för egenvård, vitaminer- och spårämnen, sårvårdsprodukter samt preparat för husdjur.

Enligt skild överenskommelse kan även receptmediciner fås via servicestället.

I servicestället finns en infomapp, som innehåller svensk- och finskspråkig läkemedelsinformation. Därtill finns direkt telefonförbindelse till Ingå Apotek, där den farmaceutiska personalen ger mera information och svarar på Era frågor.

Servicestället betjänar enligt Barösunds Bodens öppethållningstider.