fin.png

Serviceställen

Ingå Apoteks serviceställe i Barösunds Boden

I servicestället finns ett mångsidigt urval av mediciner för egenvård, vitaminer- och spårämnen, sårvårdsprodukter samt preparat för husdjur.

Enligt skild överenskommelse kan även receptmediciner fås via servicestället.

I servicestället finns en infomapp, som innehåller svensk- och finskspråkig läkemedelsinformation. Därtill finns direkt telefonförbindelse till Ingå Apotek, där den farmaceutiska personalen ger mera information och svarar på Era frågor.

Servicestället betjänar enligt Barösunds Bodens öppethållningstider.

Ingå Apoteks Serviceställe i Degerby Deli


Här finns ett mångsidigt urval av mediciner för egenvård,vitaminer och spårämnen, sårvårdsprodukter samt preparat för husdjur.


Servicestället betjänar enligt Degerby Delis öppethållningstider.